06 stycznia 2018
Weksel jest papierem wartościowym, który ustanawia bezwarunkowe zobowiązanie dłużnika wekslowego do zapłaty sumy wekslowej na rzecz wierzyciela wekslowego. Zobowiązanie się z weksla jest czynnością prawną o charakterze abstrakcyjnym   Obrót wekslowy w Polsce kompleksowo reguluje ustawa ‘Prawo wekslowe’ z 1936 r.   Roszczeń z weksla dochodzi się,
06 stycznia 2018
Weksel jest papierem wartościowym, który ustanawia bezwarunkowe zobowiązanie dłużnika wekslowego do zapłaty sumy wekslowej na rzecz wierzyciela wekslowego. Zobowiązanie się z weksla jest czynnością prawną o charakterze abstrakcyjnym   Obrót wekslowy w Polsce kompleksowo reguluje ustawa ‘Prawo wekslowe’ z 1936 r.   Roszczeń z weksla dochodzi się,

Blog

© 2017 stopka

zamawiam pomoc prawną